Cách phân biệt hạt dẻ Cao Bằng và hạt dẻ Trung Quốc

Video hướng dẫn tiêu dùng | 2017-10-13 09:22:39

VY AN (VnExpress)

Tại Cao Bằng, giá hạt dẻ Trùng Khánh rang chín là 100.000 đồng, hạt dẻ Trung Quốc là 75.000 đồng, loại sống rẻ hơn 20.000 - 25.000 đồng.

 

Từ khóa:

Thảo luận