Thứ bảy, 16/12/2017

CPTPP và TPP khác nhau thế nào

Infographics | 2017-11-14 08:49:38

THIÊN AN - HÀ THU (vnexpress)

CPTPP cơ bản giữ nguyên nội dung của TPP để chờ sự quay lại của Mỹ, nhưng cũng có một số thay đổi so với TPP.

 

 

Từ khóa:

Thảo luận