Kềm cắt Nano SIM cho iPhone 5 và iPad mini
Kềm cắt Nano SIM cho iPhone 5 và iPad mini - Hoàn hảo và gọn gàng, không mất nhiều thời gian.

TIÊU ĐIỂM