Chủ đề
Thứ bảy, 25/11/2017 07:03:39

Những thiệt thòi của người không có hộ khẩu

Infographics | 15/11/17 09:28

TẠ LƯ - PHẠM DỰ (VNE)

Có những khác biệt về quyền lợi ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt... giữa người có hộ khẩu và người không có hộ khẩu tại nơi cư trú.
 

Từ khóa:

Thảo luận

ss