Thứ hai, 11/12/2017

Kết quả đề án đào tạo tiến sĩ 911 sau 5 năm

Infographics | 2017-11-21 10:05:44

TẠ LƯ - QUỲNH TRANG (Vnexpress)

Đề án 911 đặt mục tiêu từ năm 2010 đến 2020 đào tạo ít nhất 20.000 tiến sĩ cho đại học, cao đẳng, nhưng đến nay mới được hơn 3.000.

 

 

Từ khóa:

Thảo luận

Video nổi bật