TP HCM đang đối mặt với những thách thức gì?

Video thời sự | 2017-11-29 05:00:00

KHÁNH HOÀNG (Nnexpress)

FDI thấp hơn mức trung bình cả nước, năng lực cạnh tranh kém, tỷ lệ ma túy cao... TP HCM đang đối mặt nhiều thách thức trước Nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP.

 

 

Từ khóa:

Thảo luận