Chủ đề
Thùy Dung diện thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh con cò và lũy tre, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm...
P. V (tổng hợp)