KẾT QUẢ BÌNH CHỌN TRÊN BÁO CUNG CẦU
Chủ Đề: Theo bạn, có nên mua ô tô lúc này?
KẾT QUẢ
 
Nên
33.33%
Chờ sang năm 2018
61.11%
Không quan tâm
5.56%