KẾT QUẢ BÌNH CHỌN TRÊN BÁO CUNG CẦU
Chủ Đề: Theo bạn, có nên mua đất nền lúc này?
KẾT QUẢ
 
Nên
27.27%
Không nên
59.09%
Không quan tâm
13.64%