Đối với những sai phạm của các dự án, Thanh tra Sở Xây dựng Long An đã lập biên bản xử phạt, tới đây sẽ ra quyết định xử phạt.
Đối với những sai phạm của các dự án, Thanh tra Sở Xây dựng Long An đã lập biên bản xử phạt, tới đây sẽ ra quyết định xử phạt.
Báo cung cầu
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, có nên tách nhà xe ra khỏi block căn hộ?