Toà tuyên mỗi bị cáo phải nộp 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Vậy liệu ông Đinh La Thăng có ra tù nếu nộp tiền.
Toà tuyên mỗi bị cáo phải nộp 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Vậy liệu ông Đinh La Thăng có ra tù nếu nộp tiền.
Báo cung cầu
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, giá xe hơi sẽ như thế nào trong năm 2018?