Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Thắng, đối với VietinBank cách tăng vốn duy nhất hiện tại là các cổ đông góp vốn.
Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Thắng, đối với VietinBank cách tăng vốn duy nhất hiện tại là các cổ đông góp vốn.
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, có nên tách nhà xe ra khỏi block căn hộ?