Chi gần 14.000 tỉ chia cổ tức và thưởng cổ phiếu, vốn điều lệ của ô tô Trường Hải sẽ tăng gấp 4 lần

Thứ ba, 14/11/2017 | 04:52 GMT+7

NGUYỄN DUY

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải sẽ chia cổ tức 20% tiền mặt, cổ phiếu thưởng tỉ lệ 300% vào quý IV năm nay, đẩy vốn điều lệ công ty từ 4.145 tỉ đồng lên 16.580 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và việc chia bổ sung cổ tức năm 2016. Theo đó, Thaco sẽ chi bổ sung cổ tức tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 20% và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ khủng 300%.

Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt ban đầu được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 có tỷ lệ là 30% và đã thực hiện hồi tháng 5. Như vậy tổng cộng, cổ đông Thaco được nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% trong năm 2016. Có nghĩa, sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng.

Thaco chi gần 14.000 tỉ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Với việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ đến 300%, Thaco sẽ thêm 1,2 tỉ cổ phiếu mới lưu hành ra thị trường. Có nghĩa, môt cổ đông Thaco sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới. Để phát hành 1,2 tỉ cổ phiếu mới, Thaco sẽ chi 12.435 tỉ đồng. Nguồn tiền để phát hành cổ phiếu lần này được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Mục đích phát hành bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống các công ty con đến năm 2018. Như vậy, vốn điều lệ sau đợt phát hành sẽ tăng gấp 4 lần từ 4.145 tỉ đồng lên 16.580 tỉ đồng, dự kiến sẽ thực hiện ngay trong quý IV năm nay.

Theo báo cáo tài chính ngày 30/6 được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần của Thaco đạt 2.998 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 16.295 tỉ đồng. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2017, Thaco đạt doanh thu thuần 25.527 tỉ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, xuống 2.567 tỉ đồng. Tính đến 30/6, tổng tài sản của Thaco đạt 56.118 tỉ đồng.

Từ khóa: