Chốt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp xây nhà 100 triệu ở Bình Dương

Thứ năm, 15/06/2017 | 07:25 GMT+7

HIẾU CÔNG (Zing)

Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex) vừa được Thủ tướng phê duyệt giữ nguyên phần vốn Nhà nước và phát hành thêm cổ phiếu.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp có vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ phần. Nhà nước nắm giữ 671.670.000 cổ phần (chiếm 51% vốn điều lệ). Sẽ có 4.936.700 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm 0,37% vốn điều lệ.

Ngoài ra, còn có 311.207.100 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 23,63% vốn điều lệ. 25% vốn điều lệ, tương đương với 329.250.000 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Cơ cấu nắm giữ cổ phần sau khi cổ phần hóa Becamex. Đồ họa: Hiếu Công.

Thủ tướng cũng ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu. Có thể điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng quyết định thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng được Thủ tướng ủy quyền xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược bảo đảm các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 2.301 người, sẽ được chuyển sang công ty cổ phần.

 Becamex nổi tiếng với việc xây hàng nghìn nhà ở giá 100 triệu đồng ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: Binhduong.gov.vn .

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC Corp) được thành lập từ năm 1976. Sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị và hạ tầng giao thông. Becamex đang có 28 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực

Một số lĩnh vực hoạt động chính của Becamex là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; đầu tư, kinh doanh các khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân; kinh doanh bất động sản; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông…

Ngoài ra Becamex còn hoạt động trong các lĩnh vực như: Khai thác đá và các loại khoáng sản; sản xuất và chế biến nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su, vật liệu xây dựng; kinh doanh thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu; đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước…

Từ khóa: