Kế toán trưởng HBC cũng không biết trong 8.600 tỉ đồng phải thu có bao nhiêu tiền bị xù nợ!

Thứ hai, 13/11/2017 | 05:18 GMT+7

NGUYỄN DUY

Trong 8.600 tỉ đồng phải thu tính đến ngày 30/9, HBC cũng không biết có bao nhiêu khoản thu quá hạn, bao nhiêu tiền bị xù nợ và phải trích lập dự phòng rủi ro.

Ngày 13/11, bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã có văn bản trả lời cổ đông về các vấn liên quan đến báo cáo tài chính quý III và những tin đồn liên quan đến việc hạch toán lợi nhuận, chuẩn mực kế toán, dòng tiền hoạt động…

“HBC đã hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo nguyên tắc thận trọng, phản ánh đúng đắn tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ nghiêm túc chế độ kế toán Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Báo cáo tài chính từ nhiều năm qua đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán quốc tế Ernst and Young”, bà Thủy khẳng định.

Theo bà Thủy, trong báo cáo tài chính hợp nhất 30/6, Công ty Kiểm toán Ernst and Young đã đưa ra nhận xét, Ernst and Young không thấy có vấn đề gì cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Cổ phiếu HBC đang có phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp và đang giao dịch ở mức 50.700 đồng/cổ phiếu.

Bà Thủy lý giải, việc hạch toán lợi nhhuận nhưng chưa thu được tiền, khách hàng chưa trả là một cách hạch toán doanh thu bình thường và đúng đắn theo quy định kế toán hiện hành.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định, việc hạch toán doanh thu không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thu được tiền hay chưa thu được tiền. Nội dung này đã được trình bày trong mục 3.18 của thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Việc hạch toán bằng khối lượng ước lượng thi công, khách không xác nhận. Bà Thủy khẳng định, ý kiến này là hoàn toàn sai. Tất cả các khoản hạch toán doanh thu của HBC đều tuân thủ theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được kiểm toán kiểm tra trên cơ sở phải có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành chi tiết và được ký xác nhận bởi khách hàng nên không có việc đưa vào hạch toán những khối lượng ước tính mà không có xác nhận của khách hàng.

Về việc báo cáo tài chính dòng tiền chả có xu nào, ngày càng nợ nần chồng chất. Bà Thủy cho rằng, việc sử dụng vốn vay ở mức phù hợp để kích thích tăng trưởng và mang đến hiệu quả tối đa trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu là cần thiết và đòi hỏi phải có một năng lực quản trị tài chính ở trình độ cao.

Từ vốn chủ sở hữu của Hòa Bình 69 tỉ lúc niêm yết năm 2006, đến năm 2016 vốn điều lệ đã tăng 26,5 lần lên 1.830 tỉ đồng. Doanh thu từ 205 tỉ đến năm 2016 là 10.766 tỉ đồng, tăng 52,5 lần. Lợi nhuận từ 9 tỉ đồng đến năm 2016 là 568 tỉ, tăng 63 lần.

Như vậy, trong 10 năm qua thực tế đã minh chứng, HBC sử dụng vốn vay rất hiệu quả. Hiện nay, tất cả các khoản nợ vay của HBC đều là nợ vay tiêu chuẩn nhóm một được xếp hạng tín dụng ở mức rất cao là AA+.

“HBC được các ngân hàng thương mại lớn trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tài trợ thông qua cấp hạn mức tín dụng. Trong lịch sử 30 năm thành lập và phát triển của HBC, chưa từng có một lần nào công ty để quá hạn các khoản nợ dù chỉ một ngày”, bà Thủy khẳng định.

Hiên nay, tổng giá trị các hợp đồng HBC đang thi công là trên 33.400 tỉ đồng. So với thời điểm cùng kỳ tháng 11/2015, tổng giá trị các hợp đồng đang thi công chỉ khoảng 15.000 tỉ đồng. Trong khi đó, ba năm qua HBC chưa có một đợt phát hành cổ phiếu nào. Từ thực tế trên, dễ dàng nhận thấy rằng việc sử dụng vốn vay ngân hàng là điều tất yếu.

Bà Thủy đặt vấn đề, ai biết 8.600 tỉ phải thu bao nhiêu quá hạn, bao nhiêu không thu được sắp bị xù? Tất cả các khoản nợ phải thu có thể bị suy giảm về khả năng thu hồi đã được HBC hạch toán dự phòng đầy đủ theo đúng quy định của Bộ Tài chính trên nguyên tắc thận trọng và được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst and Young.

Các khoản nợ còn lại đều là nợ tiêu chuẩn chưa bị suy giảm khả năng thu hồi. Từ khi thành lập công ty tới nay, HBC chưa từng có khoản phải thu nào bị mất. Các khoản nợ phải thu khó đòi lớn của HBC đều đã và đang được thu hồi.

Cụ thể là Công ty Phú Khang tại dự án Formosa trước đây HBC đã trích lập dự phòng là 104 tỉ trong tổng nợ gốc là 160 tỉ đồng nhưng đến nay công ty đã thu hồi hết nợ gốc này. Hiện tại, HBC đã hoàn nhập dự phòng 96 tỉ, chỉ còn phần lãi phạt do chậm thanh toán số tiền 16,9 tỏ chưa thu hồi.

Theo bà Thủy thì "Ai biết phần sau của hợp đồng còn lợi nhuận không, hay hạch toán trước ùn lợi nhuận lên phần ước khối lượng thi công ban đầu để hạch toán lùa quỹ lùa gà. Việc hạch toán doanh thu và chi phí của từng dự án đều được phê duyệt và cũng được công ty kiểm toán rà soát thận trọng, trên cơ sở chi tiết đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Kế toán trưởng HBC còn cho hay "Trong suốt 30 năm thành lập đến nay biên lợi nhuận gộp của HBC đều tương đối ổn định, xoay quanh từ 8%-12% tùy sự giao động của thị trường. Điều đó chứng tỏ không có việc dồn lợi nhuận để có lúc kết quả rất cao có lúc thì lại quá thấp"

Loading...
Từ khóa: