Bị siết khuyến mại, VinaPhone tặng 20% vào tài khoản sử dụng các mạng trong nước
VinaPhone đang thực hiện chính sách tặng toàn bộ 20% giá trị khuyến mại vào tài khoản khuyến mại để khách hàng liên lạc tới tất cả các mạng trong nước.