Thứ bảy, 23/06/2018

Nhân tài làm việc cho cơ quan nhà nước được ưu đãi gì?

Thứ bảy, 13/01/2018 | 06:36 GMT+7

TẠ LƯ

Ngày 20/1, nghị định 140 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ bắt đầu có hiệu lực.

theo VnExpress

Từ khóa: