Nợ ngắn hạn tăng mạnh, dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty Xây dựng Hoà Bình âm gần ngàn tỉ

Thứ hai, 29/01/2018 | 06:30 GMT+7

NGUYỄN DUY

Tình hình tài chính của HBC khá căng thẳng. Khả năng thanh toán ngắn hạn chỉ đạt 0,21 lần. Khả năng thanh toán bằng tiền mặt ở mức là 0,045 lần.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 lần lượt đạt 16.035 tỉ đồng và 860 tỉ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó đáng chú ý là nợ vay ngắn hạn tăng gần gấp đôi, dự phòng tăng, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm gần ngàn tỉ đồng.

Cụ thể, dự phòng các khoản phải thu của HBC tăng mạnh từ 279 tỉ đồng lên 328 tỉ đồng. Trong năm 2017, công ty ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 934 tỉ đồng.

Phân tích một cách kỹ lưỡng sẽ thấy, tình hình tài chính của HBC khá căng thẳng. Ở chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn chỉ đạt 0,21 lần. Khả năng thanh toán nhanh của HBC chỉ ở mức 0,96 lần. Khả năng thanh toán bằng tiền mặt của HBC cũng ở mức cực kỳ thấp là 0,045 lần.

Dù lợi nhuận sau thuế tăng 58% nhưng tình hình tài chính của HBC rất căng thẳng.
Dù lợi nhuận sau thuế tăng 58% nhưng tình hình tài chính của HBC rất căng thẳng.

Xét ở khả năng cân đối vốn thì tình trạng của HBC cũng ở mức rất đáng báo động. Cụ thể, chỉ tiêu tỉ lệ nợ đạt 0,82 lần. Đòn bẩy chỉ ở mức 5,6 lần. Khả năng thanh toán lãi vay ở mức 0,16 lần.

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2017, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.497 tỉ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 418 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,6% lên 9,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 41,6% xuống 43 tỉ đồng nhưng chi phí tài chính lại tăng 53% lên 55,8%, chủ yếu tăng ở chi phí trả lãi vay. Ngoài ra, chi phí quản lý của công ty cũng tăng vọt từ 100 tỉ lên gần 150 tỉ đồng.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế của Hòa Bình chỉ còn tăng 30,5% đạt 210 tỉ đồng. Lũy kế cả năm, công ty đạt 15.497 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 56% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 842 tỉ đồng, tăng 58%.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của HBC ở mức 13.928 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 21% so đầu kỳ. Tổng tài sản ngắn hạn ở mức 11.586 tỉ đồng, tăng hơn 17%. 

Bên cạnh đó, tổng các khoản nợ ngắn hạn của HBC cũng xấp xỉ bằng tổng tài sản ngắn hạn khi lên mức 10.826 tỉ đồng, tăng gần 22% so đầu kỳ. Trong đó, tổng các khoản vay nợ ngắn hạn là 4.276 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng tới gần 40% nợ ngắn hạn và so với con số đầu kỳ thì tăng gần gấp đôi.

Tổng nợ dài hạn của HBC giảm gần 14% xuống mức gần 634 tỉ đồng. Trong đó, các khoản vay nợ dài hạn giảm tỉ trọng xuống còn 53% trong tổng nợ dài hạn, giá trị giảm từ 434 tỉ đồng xuống còn 336 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự phòng phải trả dài hạn của HBC tăng tới gần 50% từ 114 tỉ đồng lên 168 tỉ đồng.

theo Phụ nữ Mới

Từ khóa: