TechcomBank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu để chuyển đổi nợ từ trái phiếu

Thứ hai, 04/12/2017 | 14:11 GMT+7

300 triệu cổ phiếu này sẽ giúp TechomBank thu về tối đa 3.000 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 12 này.

Hội đồng quản trị TechcomBank vừa phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ dự kiến tối đa 3.000 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 300 triệu cổ phiếu. Thời điểm thực hiện tăng vốn điều lệ là trong tháng 12.

Cụ thể, từ cuối năm 2010 Techcombank đã phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 10 năm. Lãi suất trái phiếu đến hết 5 năm đầu tiên là 0%, sau đó tính theo mức 15%/năm.

Khi TechcomBank phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) đã mua 19.464.491 trái phiếu chuyển đổi. MSN cũng đồng ý với Techcombank sẽ chuyển đổi các trái phiếu này sang cổ phiếu phổ thông trong năm 2016. Tuy nhiên đến giữa năm 2016, Techcombank đã quyết định gia hạn việc chuyển đổi trái phiếu sang thời điểm khác.

TechcomBank liên tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
TechcomBank liên tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Hồi đầu tháng 11, MSN đã chuyển nhượng thoả thuận xong 11.715.646 trái phiếu chuyển đổi. Hiện tại, MSN còn nắm giữ 10.583.247 trái phiếu chuyển đổi của Techcombank.

Theo Techcombank, nguồn vốn 3.000 tỉ đồng này đã đưa vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ cuối năm 2010 nên sẽ không gây ảnh hưởng kết quả hoạt động kinh doanh 2017. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 của Techcombank vẫn là 4.016 tỉ đồng, tăng 27,.5% so với năm 2016.

Ngoài việc chuyển đổi 3.000 tỉ đồng trái phiếu thành cổ phiếu, hồi cuối tháng 11 TechcomBank đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, từ ngày 19-20/11 Techcombank đã thực hiện chào bán đợt một với 70 triệu cổ phiếu. Các cổ đông hiện hữu của TechcomBank đã mua vào hơn 52,6 triệu cổ phiếu, chiếm 75% số cổ phiếu chào bán với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Hơn 17,3 triệu cổ phiếu còn lại không chào bán hết của đợt một, Hội đồng quản trị Techcombank đã phân phối cho 8 cá nhân và một tổ chức là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cũng với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, phần lớn số lượng cổ phiếu được gom bởi ông Nguyễn Đức Thuận với gần 17 triệu cổ phiếu.

Như vậy, TechcomBank đã phân phối hết 70 triệu cổ phiếu phát hành trong đợt một, thu về hơn 2.100 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận từ đợt chào bán 70 triệu cổ phiếu đợt một là hơn 2.099 tỉ đồng.

Sau đợt một, TechcomBank sẽ chào bán 430 triệu cổ phiếu đợt hai dự kiến trong năm 2017 hoặc trong 6 tháng đầu năm 2018. Thời gian chào bán dự kiến của đợt hai không kéo dài quá 90 ngày.

Giá chào bán đợt 2 được xác định trên nguyên tắc xác định giá không thấp hơn mệnh giá đã được Đại hội cổ đông 2017 thông qua và do Hội đồng quản trị quyết định cụ thể, trên cơ sở của kết quả chào bán đợt một và tình hình thực tế của thị trường.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017, toàn bộ số tiền thu được từ hai đợt chào bán cổ phần này sẽ được sử dụng để tăng nguồn vốn đầu tư của ngân hàng vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới là 2.533 tỉ đồng. Đầu tư mở rộng trụ sở, kiến trúc và các tài sản cố định khác là 916 tỉ đồng. Đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác là 1.617 tỉ đồng. Tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu Chính phủ hết 2.467 tỉ đồng.

theo Tin tức 24h

Từ khóa: