Thép Tiến Lên mượn giấy tờ nhà của cổ đông để thế chấp ngân hàng vay 2.500 tỉ đồng

Chủ nhật, 11/03/2018 | 12:13 GMT+7

NGUYỄN DUY

Tổng số giá trị tài sản thế chấp để vay vốn cho Thép Tiến Lên là 750 tỷ đồng năm 2018, 850 tỷ đồng 2019 và 900 tỷ đồng vào năm 2020.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) vừa ký Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT về việc huy động vốn tạm thời của cổ đông sáng lập để bổ sung nguồn vốn lưu động. 

Cụ thể, TLH sẽ huy động tạm thời mượn có trả phí Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở, Quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá của các cổ đông sáng lập để dùng làm tài sản bảo lãnh đối với các khoản vay của công ty mẹ và công ty con từ năm 2018-2020. Mức phí mượn là 3,5%/năm, mức phí này có thể thay đổi theo từng năm. 

Hàng tồn kho của Thép Tiến Lên đang ở mức 1.499 tỷ đồng. 
Hàng tồn kho của Thép Tiến Lên đang ở mức 1.499 tỷ đồng. 

Tổng số giá trị tài sản thế chấp, cầm cố để vay vốn dự kiến từng năm cho TLH là 750 tỷ đồng trong năm 2018, 850 tỷ đồng ở năm 2019 và 900 tỷ đồng vào năm 2020. Tổng cộng, TLH sẽ mượn của cổ đông là 2.500 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2017, tiền và các khoản tương đương của TLH ở mức 160 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 548 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt từ 272 tỷ đồng lên 608 tỷ đồng. Hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức với 1.499 tỷ đồng. 

Công ty không có vay nợ tài chính dài hạn nhưng nợ ngắn hạn ở mức 953 tỷ đồng, chiếm 72% tổng nợ phải trả, có lãi suất từ 6,3%-7,7%/năm được đảm bảo bằng các hợp đồng tiền gửi, hàng tồn kho hình thành từ nguồn vốn vay, quyền sở hữu nhà, đất và một số tài sản đảm bảo khác. Lãi tiền vay trong năm 2017 mà TLH phải trả là gần 80 tỷ đồng.

Ngoài các ngân hàng, TLH còn vay ngắn hạn hơn 8,8 tỷ đồng. Trong đó, số tiền vay từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Hà là hơn 7 tỷ đồng và Tổng giám đốc Phạm Thị Hồng là 1,67 tỷ đồng.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông lớn của TLH cũng chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Hà và Tổng Giám đốc Phạm Thị Hồng nắm giữ lớn nhất với tỷ lệ lần lượt là 19,52% và 11,33%, tiếp theo là Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Quang với 9,43%.

theo Phụ nữ Mới

Từ khóa: