Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 15,8% nhưng chi ngân sách chỉ tăng 8,4%

Thứ ba, 13/02/2018 | 08:06 GMT+7

NGỌC DIỄM

Cả nước chỉ có 35 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 17%. Trong đó 27 địa phương thu đạt trên 18% dự toán năm.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện trong tháng 2 đạt 79.400 tỉ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 185.800 tỉ đồng, bằng 15,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 60.280 tỉ đồng, bằng 62,2% số thu tháng 1. Lũy kế thu 2 tháng đạt 157.100 tỉ đồng, bằng 15,9% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, một số khoản thu quan trọng đạt khá so dự toán như thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,9% dự toán năm, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 18,2% dự toán năm…

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 185.800 tỉ đồng.
Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 185.800 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 11,5% dự toán năm, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 14,4% dự toán năm, thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản tại xã đạt 11,1% dự toán năm, thu khác ngân sách đạt 10% dự toán năm.  

Xét theo địa phương, cả nước chỉ có 35 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 17%. Trong đó 27 địa phương thu đạt trên 18% dự toán năm, 47 tỉnh thành thu cao hơn so cùng kỳ, 16 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu dầu thô thực hiện tháng 2 ước đạt 3.900 tỉ đồng. Lũy kế thu 2 tháng ước đạt 6.600 tỉ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 8,9%. 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 20.500 tỉ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước. Lũy kế thu 2 tháng đạt 41.000 tỉ đồng, bằng 14,4% dự toán năm và tăng 22,1%. 

Về chi ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết tổng chi tháng 2 khoảng 82.500 tỉ đồng. Lũy kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 175.800 tỉ đồng, bằng 12,6% dự toán năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016.  

Hiện tại, vẫn còn nhiều bộ ngành, địa phương chậm triển khai phân bổ dự toán chi đầu tư công năm 2018. Đến nay mới có 32 bộ, cơ quan Trung ương và 56 địa phương triển khai phân bổ vốn đầu tư đến từng dự án.

theo Phụ nữ Mới

Từ khóa: