Viettel đổi tên, nâng vốn điều lệ lên 300.000 tỉ đồng

Thứ bảy, 13/01/2018 | 07:36 GMT+7

NGUYỄN DUY

Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ được đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, vốn điều lệ là 300.000 tỉ đồng vào năm 2020.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viettel. Trước kia, Viettel là thương hiệu của Tập đoàn Viễn thông Quân đội thì nay được đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

Theo đó, Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Về quốc phòng an ninh, Viettel trực tiếp xây dựng quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel làm nhiệu vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống.

Viettel sẽ có vốn điều lệ 300.000 tỉ đồng vào năm 2020.
Viettel sẽ có vốn điều lệ 300.000 tỉ đồng vào năm 2020.

Sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc khi có yêu cầu và đảm bảo nhiệm vụ thông tin quân sự khác. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa sản phẩm, trang thiết bị, khí tài, vật tư quốc phòng theo yêu cầu của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao. 

Về sản xuất kinh doanh, Viettel trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề được giao, kết hợp với chức năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài.

Chi phối với các công ty con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, thị trường hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của Viettel tại các công ty con, công ty liên kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Viettel theo hợp đồng liên kết đối với các công ty tự nguyện liên kết.

Vốn điều lệ của Viettel tại thời điểm ngày 5/1/2018 là 121.520 tỉ đồng. Đến năm 2020, vốn điều lệ sẽ được tăng lên 300.000 tỉ đồng. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettel trực tiếp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Viettel theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng, bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ. Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettel sẽ kiêm luôn chức Tổng giám đốc.

theo Phụ nữ Mới

Loading...
Từ khóa: